تحلیل و بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحلیل و بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای
66صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 66
حجم 61 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول
مقدمه  
بیان مسئله پژوهش 
اهمیت پژوهش   
اهداف پژوهش 
فرضیه پژوهش   
فصل دوم
 هوش منطقی 
مفهوم کلی هوش 
عامل وراثت و محیط تأثیرگذار بر هوش  
 هوش منطقی (هوش بهر)  
 هوش هیجانی  
 تعریف هیجان 
 ظهور و پیدایش هوش هیجانی  
 تأثیر هوش هیجانی در زندگی و موفقیتها  
 پیشرفت تحصیلی 
 تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی 
کم آموزی و پیشرفت تحصیلی  
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
 عوامل فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی 
 هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی 
انگیزه  
تعریف انگیزه  
 تأثیر انگیزه بر پیشرفتهای تحصیلی و یادگیری  
پژوهشهای انجام شده در این زمینه 
فصل سوم
روش پژوهش   
نوع پژوهش  
جامعه آماری
روش نمونه گیری  
ابزار اندازه گیری 
روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری  
الف) روایی 
ب) اعتبار  
روش آماری  
فصل چهارم
مقدمه 
داده های تحقیق 
محاسبات آماری  
فصل پنجم
خلاصه پژوهش  
بحث و نتیجه گیری  
پیشنهادات و انتقادات 
الف: محدودیتها  
ب: پیشنهادات  
منابع و مآخذ 

قسمتی از متن :


چکیده
هوش عاطفی (هیجانی) آخرین تحول و ابداع مهم، در درک رابطه بین تفکر و عاطفه است. برخلاف عقاید قبلی، بهترین و منحصر به فردترین کمکی که این سازه کرده، این است که عواطف و افکار را با هم سازگار می داند و هوشمندانه آن ها را با هم ترکیب می نماید. همان گونه که بلایس پاسکال در جمله ای مشهور می گوید: “قلب، استدلال خاص خودش را دارد که چرا استدلال ها را نمی پذیرد”. در سازه ی هوش عاطفی، ادعا می شود که تفکر و عاطفه، آن گونه که قبلاً فرض می شد، جدای از هم نیستند. امروزه هوش عاطفی دارای دو حوزه و طیف گسترده است. یکی از طیف ها، روان شناسی است که هوش عاطفی را به عنوان یک ویژگی یا خصیصه ی شخصیتی به حساب آورده و طیف دیگر، پژوهش های تجربی هستند که به صورت دقیق و جامع و آن را مورد مطالعه قرار داده و روش های ارزیابی معتبری برای سنجش آن ارائه نموده اند»
دانیل گلمن نیز معتقد است که هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی است و هم بیرونی. درونی شامل میزان خودآگاهی، خودانگاره، استقلال، خودشکوفایی و جرأت مندی می باشد. عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی، هم دلی و مسئولیت اجتماعی است. گلمن، هوش هیجانی را نوع دیگری از هوش می داند که این نوع هوش به ما نمی گوید که در دوران تحصیل چه نمره ایی بگیریم، بلکه بیش تر به این نکته می پردازد که ما چگونه می توانیم شرایط را سنجیده و به نمرات خوب دست یابیم.
و استفاده از آن ها برای راهنمایی کردن رفتار، تا چه حد اهمیت دارد». رابطه ی انکار ناپذیری بین هیجانات و عمل انسان از یک سو و بین هیجاناتی که از نظر پدیدار شناختی مثبت، منفی و خنثی اند مانند؛ علاقه، شادی، ترس، خشم، انزجار و تعجب و فیزیولوژی بدن برقرار است «تمام هیجان ها، در اصل تکانه هایی برای عمل کردن هستند، برنامه هایی فوری برای حفظ زندگی که تکامل در وجود ما به تدریج به ودیعه گذارده است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در جامعه آماری دانش آموزان مناطق ۲۰ گانه آموزش و پرورش شهر تهران مقطع متوسطه با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد ۲ منطقه و از هر منطقه ۱ مدرسه و از هر مدرسه ۱۵ نفر انتخاب شدند و با استفاده از آزمون هوش هیجانی پل به آزمون فرضیه تحقیق که عبارت است از رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی پرداختیم نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داده است که بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه رابطه معناداری وجود دارد…

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود