پروتکل خانواده درمانی

پروتکل خانواده درمانی

پروتکل خانواده درمانی دارای 108 صفحه میباشد که با فرمت PDF تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 108
حجم 622 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی پروتکل

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


فصل اول

ارتباط

درمان

نوع و کیفیت به کارگیری آموزش ارتباط: 

فصل دوم

تکنیک ارزشیابی زوجین

جلسات درمان.

فصل سوم

دینامیسم گروه در خانواده درمانی: 

شروع جلسات خانواده درمانی برای بحث دینامیسم گروه: 

وظیفه افراد مداخله گر

سؤال ها

فصل چهارم

عشق

فصل پنجم

نکاتی که درمانگر در روند درمان باید به آنها توجه کند و نحوه ی مداخلات درمانگر

فصل ششم

ارزیابی خانواده

فصل هفتم 

اسطوره ها

انواع اسطوره ها

فصل هشتم 

هدف از کاربرد تکنیکهای درمانی از نظر مکتب خانواده درمانی

فصل نهم

مکاتب روان شناسی و خانواده درمانی

فصل دهم

جدایی زن و مرد

فصل یازدهم

مثلث سازی

توصیه ها و مدیریت درمان مثلث سازی

نکاتی که درمانگر باید به عنوان علائم مثلث سازی به آنها توجه کند

فصل دوازدهم

ارزیابی خانواده 

هرم قدرت

گفت و گوی مراجع و مشاور 

 منابع و ماخذ

قسمتی از این پروتکل :


 فصل اول

ارتباط :

شاید یکی از مهم ترین موضوعاتی که درمانگر باید در آن مهارت ویژه داشته باشد وازعناصر تشکیل دهنده این موضوع علمی ب ه طور مطلق آگاه باشد و در زمینه ی درمان از آناستفاده های شایان ببرد ، علوم وابسته به ارتباطات است . ارتباط یک کلمه است ، ولی تحقیقات و مک اتب مختلف از گذشت ه های دور و اکنون در زمینه ی فامیل درمانی و زوج درمانی نقش بسیار مهم آن را در نظر داشته است.

اولین نوع ار تباط، ارتباط فرد با فرد است . وقتی نوزاد در شک م مادر شکل میگیرد، ارتباط اولیه را با فضای فیزیکی مادر برقرار می کند و بعد به دنیا می آید. نوزاد تجربیات اولیه ر ا درمواجهه با مادرش کسب می کند و به دنبال ر ابطه با محیط و اطراف خود ش، به دنیای دیگری دسترسی پیدا می کند او در این شرایط، می تواند اطلاعات وابس ته به محیط را کسب کند وآرام آرام در این راستا قد م به جلو می گذارد و تجربه کسب می کند . محیط نوزاد شامل انسان ها، حیوانات، اشیاء و مواد است که انسان همیشه در ارتباط با آنهاست.

انسان اول که به دنیا می آید و نوع رابطه ای که با پدر و مادر برقرار می کند، باعث ایجاد تجربه ای درونی می شود که بر اساس دانش و مکاتب روان شناسی، نوع رابطه او با دنیا ی کشف شده درک می شود و شکل می گیرد. در مرح له بعد، انسان برای اولین بار راه می رود و با اطرافیان رابطه برقرار می کند و این تجربیات را دوباره درونی می کند.

نوع و کیفیت عا طفه ای که از اطرافیان تا قبل از 7 سالگی کسب می کند ، باز درونی می شود و بعد در اولین تجربه اجتماعی یعنی با ر فتن به مدرسه ، با دوستان و غریبه ها ارتباط برقرار می کند و این ارتباط تا دانشگاه و محل کار و … ادامه دارد و کیفی ت ها و پدید ه های مختلفی را به وجود می آورد و در هر مرحله، نیازمند نوعی تعریف خاص است…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود