جزوه درس پول و ارز و بانکداری

جزوه درس پول و ارز و بانکداری

جزوه درس پول و ارز و بانکداری با کد 0041 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 71
حجم 1571 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فصل های ارائه شده در این فایل:


فصل اول:ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای وچگونگی پیدایش پول

فصل دوم:تحولات تدریجی سیستم های پولی

فصل سوم:تعریف های مختلف پول و روشهای اندازه گیری ان

فصل چهارم:بانک های تجاری و تحولات انها

فصل پنجم:بانکداری در ایران

فصل شش:موسسات مالی،بازارهای مالی وپولی وابزارهای آن

فصل هفتم:عرضه پول

فصل هشتم:بانک مرکزی وتغییرات پایه پولی

فصل نهم:سیاست های پولی و ابزار آن

فصل دهم:نرخ بهره

فصل یازدهم:ارز و معاملات ارزی

فصل دوازدهم:سیستم مالی بین الملل

 

فهرست مطالب:


فصل اول:ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای وچگونگی پیدایش پول

مقدمه

تولدپول

خواص مطلوب پول

اهمیت مطالعه پول

فصل دوم:تحولات تدریجی سیستم های پولی

مقدمه

تئوریها و مکاتب انتشار اسکناس

پول الکترونیکی

فصل سوم:تعریف های مختلف پول و روشهای اندازه گیری ان

مقدمه

روش معاملاتی

روش نقدینگی

روش گورلی و شو

فصل چهارم:بانک های تجاری و تحولات انها

مقدمه

منابع و مصارف بانک ها

گروه های ذینفع در بانک وتضاد منافع انها

اصول چهارگانه بانکداری

نقش نظارت در اجرای صحیح سیاست های پولی و اعتباری

کفایت سرمایه و اهمیت آن

نسبت های عملکرد مالی در بانک ها

برخی از اصول بانکی در بانکداری امریکا

نظریه های بانکداری

فصل پنجم:بانکداری در ایران

مصوبه مربوط به حذف بهره از سیستم بانکی

عقود اسلامی

عقد استصناع و ارکان آن

اوراق مرابحه و ارکان آن

قرار داد خرید دین و انواع بیع دین

تفاوت میان ربا و بهره

فصل شش:موسسات مالی،بازارهای مالی وپولی وابزارهای آن

مقدمه

نقش واسطه های مالی در تهیه و تدارکات مالی

ابزارهای مالی در تهیه و تدارکات مالی

ابزار های مالی

انواع اعتبار

وظایف اعتبار اقتصاد

فصل هفتم:عرضه پول

لق پول توسط بانک های تجاری

ضریب تکاثر پولی

بررسی اجزاءضریب تکاثر پولی

فصل هشتم:بانک مرکزی وتغییرات پایه پولی

بانک مرکزی چیست؟کیست؟

وظایف بانک مرکزی

تراز نامه بانک مرکزی و پایه ی پولی

خرید وفروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی

فصل نهم:سیاست های پولی و ابزار آن

مقدمه

عملیات بازار باز

سیاست تنزیل

منافع و مضار سیاست تنزیل

تغییر در نرخ ذخیره قانونی

ابزار های سیاست پولی وعملکرد آنها در ایران

فصل دهم:نرخ بهره

مقدمه

نرخ بهره اسمی و نرخ بهره حقیقی

انواع نرخ بهره

فصل یازدهم:ارز و معاملات ارزی

ارز چییست

بازار ارز و وظایف ان

عملیات  در بازار ارز

فصل دوازدهم:سیستم مالی بین الملل

حساب تراز پرداخت ها

تعادل خودکار در تراز پرداخت ها

تعادل موازنه پرداخت ها با دخالت دولت


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود