جزوه سازمان های بین المللی

جزوه سازمان های بین المللی

این جزوه جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته معماری گرایش شهرسازی است که همراه با مجموعه تست ارائه شده است،در قالب pdf و در 288 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 288
حجم 4138 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


حل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل

بخش اول – اختلافات بین الملل

بخش دوم – روشهای حل اختلافات بینالمللی 

گفتار اول – روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک

بند 1: روشهای بین الدول

بند 2: روش سازمانهای بین المللی.

گفتار دوم- روشهای حقوقی 

بند 1: داوری بینالمللی 

بند 2: دادگستری بین المللی.

مجموعه تست

مجموعه تست جامع 1

مجموعه تست جامع 2

مجموعه تست جامع 3

پاسخنامه مجموعه تست ها 

پاسخنامه مجموعه تست فصل اول 

پاسخنامۀ مجموعه تست جامع 1

پاسخنامۀ مجموعه تست جامع 2

پاسخنامۀ مجموعه تست جامع 3

تعریف و ویژگیهای سازمانهای بین المللی 

تعریف سازمانهای بین المللی

خارج شدن از عضویت یک سازمان

مصونیت و مزایای سازمانهای بین المللی 

انواع مصونیتهای سازمانهای بین 

سازمانهای بین المللی با صلاحیت جهانی 

جامعه ملل

هدفهای جامعه ملل

ساختار تشکیلاتی جامعه ملل

مجمع عمومی 

کمیته ها

اختیارات انحصاری مجمع عمومی

شرایط عضویت خروج و اخراج کشورها ازجامعه ملل 

شورا 

دبیرخانه

دیوان دائمی دادگستری بین المللی

ترکیب دیوان

انواع صلاحیت های دیوان

کارنامه دیوان

تفاوتهای میان دیوان دائمی با دیوان بین المللی دادگستری 

شورای دائمی نظام سرپرستی (قیمومیت)

نقش جامعه ملل درحفظ صلح 1945-1919

پنج دوره مختلف سازمان ملل

علل شکست جامعه ملل 

دستاورهای جامعه ملل

سازمان ملل متحد

کنفرانس یالتا 

شکل اساسنامه

هدفهای اصلی سازمان ملل متحد

ترکیب اعضای سازمان ملل متحد

آئین پذیرش اعضای جدید

خروج دولتهای عضو از سازمان ملل متحد 

اخراج دولتهای عضو ازسازمان ملل متحد 

تعلیق عضویت دولتهای عضو از سازمان ملل متحد

ارکان سازمان ملل

مجمع عمومی

ریاست مجمع 

هیاتهای نمایندگی درسازمان ملل متحد 

نحوه رای گیری درمجمع عمومی 

مسائل مورد بحث در مجمع عمومی 

صلاحیت و اختیارات قانونی مجمع عمومی 

شورای امنیت 

صلاحیت و نقش شورای امنیت 

نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی

نحوه رای گیری در شورای امنیت

لزوم کاربست تصمیمات شورای امنیت ازسوی کشورها

نقض صلح 

تعریف تجاوز- قطعنامه 1974

نتایج عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال بحران کویت 

دیوان بین المللی دادگستری 

سازمان دیوان بین المللی دادگستری لاهه

صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه 

اعاده دادرسی به دیوان

شورای اقتصادی و اجتماعی

شورای قیومیت

دبیرخانه 

 نقش و وظایف دیپلماتیک وسیاسی دبیر کل 

 دبیرخانه 

ارکان فرعی سازمان ملل متحد 

ارکان فرعی عمومی

ارکان فرعی شورای امنیت 

ارکان فرعی شورای اقتصادی واجتماعی – این شورا دارای 5 رکن اصلی است

سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد 

ویژگیهای سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد

شکست در زمینهی ضمانت اجراء 

شکست طرح قیمومیت

شکست در میانجیگری 

کامیابیها و موفقیتهای سازمانهای بین المللی

رشد ترقی و تنوع 

استعمارزدایی

موفقیت در زمینهی قانونگذاری بینالمللی 

عملیات حفظ صلح از طریق نیروهای پاسدار صلح

کمک در جهت توسعه.

ایران و سازمان ملل متحد 

رابطه ی ایران و سازمان ملل متحد 

جزایر سهگانهی ایران در خلیج فارس

شرح مختصری از آنها

 1. سازمان بین المللی کار
 2.  سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)
 3. سازمان بهداشت جهانی
 4. سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو)
 5. صندوق بین المللی پول
 6. گروه بانک جهانی 
 7. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت
 8.  سازمان تجارت جهانی
 9. اتحادیه پستی جهانی
 10. اتحادیه بین المللی مخابرات از راه دور
 11. سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو)
 12. سازمان بین المللی دریانوردی
 13. سازمان جهانی مالکیت معنوی
 14. صندوق بین المللی توسعه کشاورزی
 15. آژانس بین المللی انرژی اتمی

مجموعه تست  1

پاسخنامه مجموعه تست

سازمان های بین المللی منطقهای 

سازمانهای اروپایی وآمریکایی

جامعه اروپایی انرژی اتمی (اوراتوم)

توسعه اقتصادی اروپا ( اتحادیه اروپا)

طرح مجدد اروپای واحد 

مجمع عمومی (پارلمان اروپایی)

کمیسیون

دیوان دادگستری اروپایی

بودجه جامعه اروپایی

سازمان دولتهای آمریکایی

همکارهای اقتصادی کشورهای آمریکا 

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی – ناتو

ساختار ناتو 

فعالیتهای ناتو

سازمانهای آسیاسی و آفریقایی 

سازمان کنفرانس اسلامی 

دیوان بین المللی عدل اسلامی

اتحادیه دولتهای عربی ( اتحادیه عرب)

سازمان وحدت آفریقا

انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا(آسه آن) 

 ساختار آسه آن

سازمان همکاری اقتصادی – اکو

سازمان کشورهای صادر کننده نفت – اوپک

ساختار شورای همکاری خلیج فارس 

جنبش عدم تعهد.

همکاری اقتصادی آسیا- پاسیفیک (آپک) 

بررسی ساختاری سازمان کنفرانساسلامی 

ارکان سازمان کنفرانس اسلامی

سازمان و نهادهای اتحادیه

اهداف

برنامههای همکاری 

تشکیلات همکاری عمران منطقهای 

وجه مشخص سازمانهای بینالمللی آفریقائی 

تشکلات قارهای

سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقایی)

ساختار تشکیلاتی سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقایی)

ضمیمه 1

اهداف و اصول

عضویت

ارکان 

مجمع عمومی 

رأی

ترکیبوظایف و اختیارات 

تصفیه مسالمتآمیز اختلافات 

قراردادهای منطقهای 

همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی

ترکیب

رأی

نظام قیمومیت بین المللی

شورای قیمومیت

ترکیب

وظایف و اختیارات 

آیین کار 

دیوان بین المللی دادگستری 

دبیرخانه 

مقررات مختلفه

ترتیبات موقتی راجع به امنیت 

اصلاحات

تصویب و امضا

مجموعه تست بخش دوم.

پاسخنامه مجموعه تست بخش دوم

مجموعه تست

مجموعه تست

پاسخنامه

بخشی از متن جزوه:

حل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل

بخش اول – اختلافات بین الملل 

اختلاف بین المللی را از نظر سنتی به اختلافات حقوقی و اختلاتفات سیاسی تقسیم مینماید. چنانچه نتوان ماهیتاً برایاختلافات راه

حلی بر اساس قواعدحقوقی یافت، این اختلافات، سیاسی تلقی میشود.

بخش دوم – روشهای حل اختلافات بین المللی 

این روشها بر دو دسته اند: روشها ی غیر حقوقی یا دیپلماتیک و روشهای حقوقی

گفتار اول – روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک

روشهای غیر حقوقی حل اختلافات مشتمل بر روشهای بین الدول و روش سازمانهای بینالمللی است.

بند 1: روشهای بین الدول

الف) آیین مذاکرة دیپلماتیک: معمولترین، آسانترین، قدیمیترین و اولین روش حل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی

” آیین مذاکرة دیپلماتیک ” است. مزایای این روش از جمله نرمش، انعطاف پذیری و سری بودن مذاکرات میباشد. لیکندایره آن

محدود است و تأثیر واقعی آن منوط به تمایل طرفین به تفاهم و برابری نیروهای سیاسی طرفین است.

ب) آیین پایمردی یا مساعی: در این روش، قدرت ناشی (فردی یا جمعی) که در اختلاف موجود ذینفع نباشد، زمینه تفاهم بین

دو کشور در حال اختلاف را فراهم نموده و میکوشند بدون مداخله مستقیم در مذاکره، به طور محرمانه پیشنهاد های سازش

خود را به طرفین بقبولاند. موارد پایمردی ممکن است بر حسب زمان وقوع دارای دو هدف باشند:

جلوگیری از بروز کشمکش مسلحانه و حل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی و دیگری پایان بخشیدن به جنگی که قبلاً آغاز شده

است.

ج) آیین میانجیگری: در این روش، بر خلاف پایمردی، قدرت میانجی موضوعات مورد مذاکره را پیشنهاد و خود نیزمستقیماً

در آن شرکت میکند خصوصیت اصلی میانجیگری، اختیاری بودن آن است.

د) آیین تحقیق: روش تحقیق مبتنی بر عقیده ای است که طبق آن چگونگی مذاکره هرچه باشد، احتیاج به بررسی هایمقدماتی

دارد تا ریشه های اختلاف معلوم و قضیه حل شود. تحقیق معمولاً توسط یک کمیسیون تحقیق انجام میشودکشورهای ذینفع تنها

حق نتیجه گیری از گزارش کمیسیون را داشته و اختلاف را بین خودشان مستقیماً و یا از طریق دیگر حل و فصل مینماید.

ه) آیین سازش: از روشهای نسبتاً جدید است که از روش تحقیق مشتق شده است. هر چند ظاهر به نظر میرسد که

نظرکمیسیونهایسازش برای طرفین در حال اختلاف الزامی بوده ولی عملاً این طور نیست و این اظهار نظرها دارای

ماهیتسیاسی است.

کمیسیونهای سازش بر خلاف کمیسیونهای تحقیق که موقتی هستند و بعد از بروز اختلاف ایجاد میگردند، دائم بوده و بلافاصله

پس از اجرای معاهدات مربوطه تشکیل میگردند. این کمیسیونها معمولا مًرکب از پنج عضو به نام ” مصلح ” میباشند.

بند 2: روش سازمانهای بین المللی

روش سازمان ملل متحد: اصل مراجعه اجباری طرفین به یکی از روشهای مسالمت آمیز حل اختلافات بین المللی در

2 (بند 3) و اختلاف و به ویژه ماده 33 منشور ملل متحد ذکر شده است. منشور ملل متحد، در مورد ،( مواد 1 (بند 1 مفهوم

اختلاف،آن را از نظر اهمیت به دو دسته مینماید:

اول – چنانچه اختلاف صرفا تًهدید ساده ای علیه حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد، شورا فقط به دادن توصیه اکتفا

میکند.

دوم – چنانچه اختلاف، صلح و امنیت بین المللی را به طور جدی به خطر اندازد، شورا دستور صادر میکند. (فصل هفتم منشور)

گفتار دوم- روشهای حقوقی

این روشها شامل داوری بین المللی و دادگستری بین المللی است.

بند 1: داوری بین المللی

الف) تعریف داوری بین المللی:

داوری بین المللی به عنوان روش حقوقی فیصلۀ اختلافات میان تابعان حقوق بین المللی در مورد موضوعات حقوق

بین المللی، توسط دادرس یا دادرسان منتخب خود به نام “داور” یا “داوران”، اعم از نهادینه یا غیر نهادینه بر اساس مقررات حقوق

بین المللی و استثنائاً سایر ملاحظات است.

مجموعه تست جامع ( 1 )

1 – کدام یکدر مورد خصوصیات جامعۀ بینالمللی صحیح نیست؟

الف) از لحاظ جغرافیایی، واحد و جهانی است. ب)از لحاظ اجتماعی مشابه و همگون است.

ج) از لحاظ حقوقی مساوی است. د) مورد الف و ج

2 – بنیانگذار حقوق بینالملل معاصر کدام دانشمند است؟

الف) کانت ب) بنتام ج) گروسیوس د) واتل

– 3 جامعۀ ملل به پیشنهاد چه کسی و در چه سالی تأسیسگردید؟

الف) ویلسون- 1919 ب) ویلسون – 1918

ج) پاپ – 1919 د) چرچیل – 1920

-4 کدامیکاز گزینهها جزء طرفداران مکتب حقوق طبیعی میباشند؟

الف) سنت آگوستین، سنت آمبروز، سوارز ب) آگوستین، سن توماس داکن

ج) ویتوریا، گروسیوس، سوارز د) همه موارد

5 – کدام یکاز موارد زیر معاهدة بینالمللی محسوب میشود؟

الف) معاهدات منعقده با اقوام غیر متمدن ب) سند ازدواج اعضای خانواده های سلطنتی

ج) موافقت نامه های نزاکتی د) هیچکدام

6 – حق شرط در کدام معاهدات اصولاً تحقیق نمیپذیرد؟

الف) معاهدات قانون ساز دو جانبه ب) معاهدات قراردادی دو جانبه

ج) مورد الف و ب د) معاهدات چند جانبه

و..


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود