جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر

جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر

این جزوه جز مجموعه کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوری ها ارائه شده است،در قالب pdf و در 111 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 111
حجم 1937 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: اعداد و کدگذاری

تستهای فصل اول 

پاسخنامه فصل اول 

فصل دوم: جبر بول – ساده سازی توابع – گیت های منطقی

تستهای فصل دوم

پاسخنامه فصل دوم

فصل سوم: مدارات منطقی ترکیبی

تستهای فصل سوم 

پاسخنامه فصل سوم 

فصل چهارم: مدارات ترتیبی

تستهای فصل چهارم

پاسخ سوالات فصل چهارم

فصل پنجم: شمارنده ها و ثبات ها

تستهای فصل پنجم

پاسخنامه فصل پنجم

قسمتی از متن جزوه


فصل اول: اعداد و کدگذاری  

زبان یک سیستم دیجیتال مجموعهای از صفر و یک ها است که همان اعداد در مبنای دو هستند. بنـابراین بطـورکلی 

مبناهای مختلف سر و کار داریم که همخانواده مبنای دو هستند با

تذکر 1: بطورکلی مبنای r، محدوده موردنظر o £ r r £ -1 . است  

مثال: مبنای 10 محدوده ارقام o £ £ 10 9 

اعداد علامتدارعداد علامت دار، اعدادی هستند که اعداد منفی و مثبت را نمایش میدهند برای تشخیص عدد مثبت یا منفی در سیستم 

دیجیتال بیت علامت (سمت چپترین بیت) بیانگر مطلب است.  

اگر بیت علامت عدد صفر، عدد مثبت، اگر بیت علامت عدد یک، عدد منفی است.  

 3 روش برای نمایش اعداد علامت : دار وجود دارد  

1 – روش علامت مقدار  

در این روش بیت سمت چپ عدد نشان دهنده، علامت است و هیچ ارزش دیگری ندارد. این بیت اگر 1 باشد عـدد منفـی 

است و اگر صفر باشد عدد مثبت است.  

n = 4 اعداد 5+ و 5- بصورت زیر نمایش داده می شوند .

تستهای فصل اول  

تست 1: اعداد 111 1 o o o o 1o 1o o 11 1 , به صورت مکمل 2 نمایش داده شدهاند. حاصل جمع این دو عدد با یـک 

جمع کننده مکمل دو کدام یک از گزینه های زیر خواهد بود؟  

 399+ (4                    (143+ 3                -113 (2             – (15 1 

تست 2: کدام جمله در رابطه جمع هشت بیت زیر درست است؟ scomplement2    

1) سمت چپ حذف میشود و حاصل درست است.  

2) سمت چپ over flow است و حاصل غلط است.  

3) سمت چپ نشانگر علامت حاصل است.  

4) حاصل را با بیت 1 سمت چپ جمع کرد.  

1 11 11 
11 11 1 
11 1111 

o o o 
o o o 
o o o 
  
تست 3: ارزش معادل کدام گزینه صحیح است؟  
Dec Hexa decimal Binary octal imal 
 77/35 22 99/ ID/FD 1( 111o o 1/ 111111 1 
 35 67/ 29 99/ ID/FD 2( 111o o 1/ 111111 1 
111o o 1/ 111111 1 35 67/ 29 89/ ID/FD 3( 
111o o 1/ 111111 1 35 67/ 29 89/ ID/FD 4 
 
پاسخنامه

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود